خانه مخفی با چشم‌انداز نوين سبز

چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۱ | کد مطلب: ۳۱۲۳۶
خانه مخفی با چشم‌انداز نوين سبز
هر يك از بخش‌های دورنما اين خانه مخفی با مدل‌های هندسی خاص خود با يكديگر تركيب شده و در نهايت می‌توان مخلوط از زوايای مختلف را در چشم‌انداز خانه مخفي مذكور مشاهده كرد.
اسکان نيوز- سرویس بین‌الملل- شیما نصیری: اكوسيستم‌های زيست‌محيطی در نما خارجی و در واقع منظر اين پروژه مخفی به اجرا در آمده و سبب شده تا استقرار و ثبات قابل توجهی ميان مصالح ساختمانی و زيربنايی خانه منخفی مذكور ايجاد شود.

چشم‌انداز تركيبی و مخلوطی از برجسته‌ترين مزيت‌های اين پروژه به شمار می‌رود. در واقع هر يك از بخش‌های دورنما اين خانه مخفی با مدل‌های هندسی خاص خود با يكديگر تركيب شده و در نهايت می‌توان مخلوط از زوايای مختلف را در چشم‌انداز خانه مخفی مذكور مشاهده كرد.

طراحی نوين خانه مخفی با استفاده از سيستم‌های سبز توسط Michael Hill صورت گرفته كه پس از طی كردن مراحل پاياني، صنعت تركيب در چشم‌انداز معماری جهان را به وضوح به نمايش می‌گذارد.

اين خانه مخفی هفدهمين خانه با چشم‌انداز نوين سبز و با سطوح مختلف چمنزار به شمار می‌رود كه در اطراف منطقه قرار گرفته است. طراحی چرخشی زيرزمين اين خانه به گونه‌ای بخش‌های مختلف آن را به يكديگر متصل كرده كه در حين برخورداری از امنيت و استقلال در سكونت، می‌توان از مزيت‌های مشترك اين خانه همچون استخر و سالن همايش بهره‌مند شد. در بخش‌های داخلي اين خانه مخفی می‌توان طرح‌هاي مدرن احداث كتابخانه و كلوپ‌های تفريحی را به راحتی مشاهده كرد.