پروژه مفهومی «شهر متوازن» با هنر معماران فرانسه

دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۱ | کد مطلب: ۳۱۱۵۷
پروژه مفهومی «شهر متوازن» با هنر معماران فرانسه
نام شهر به اين دليل «متوازن» نامگذاری شده كه هر يك از بخش‌های مختلف آن به دليل نوع طراحی و معماري خارجی، توازن و تطابق اختصاصی را ايجاد كرده‌اند كه نمی‌توان به راحتی از كنار آن گذشت.
اسکان نيوز- سرویس بین‌الملل- شیما نصیری: گروه معماری NDA كه جز موسسه‌های بين‌المللی معماری و طراحی فرانسه محسوب می‌شود، توانسته با طراحی شهر متوازن به ثبت يك پروژه معماری مفهومی دست يافته و از اين‌رو جايزه برترين معماری بين‌المللی شهری در اروپا را به خود اختصاص دهد.

بيش از دو سوم فضا این شهر را آب فراگرفته كه شهر متوازن با توجه به نوع ساختار ساختمان‌ها و بافت شهری خود توانسته تطابق منحصربه‌فردی را با فضا اطراف خود ايجاد كند.نام شهر به اين دليل «متوازن» نامگذاری شده كه هر يك از بخش‌های مختلف آن به دليل نوع طراحی و معماری خارجی، توازن و تطابق اختصاصی را ايجاد كرده‌اند كه نمي‌توان به راحتی از كنار آن گذشت.

شهر متوازن در منطقه شمالی پاریس قرار گرفته كه معماران فرانسوی آن، ارتباط مفهومی و منحصربه‌فردی بابافت جغرافيايی و ساختار شهری‌اش برقرار كرده‌اند.همچنين يكی از قابليت‌های برجسته شهر متوازن، طراحی و احداث فرودگاه جديد Dalian بوده كه به عنوان يكی از شعب فرودگاه بين‌المللی Dalian چين به شمار می‌رود. كاربرد سيستم‌های روشنايی رنگی در بخش‌های مختلف شهر متوازن از ديگر مزيت‌های آن است كه در زمان شب و هنگام تاريكي می‌تواند شهر نامبرده را نسبت به ساير شهرهای اطراف خود متمايز كند.

اين در حالی است كه درياچه مصنوعی ويژه‌ای در اطراف شهر متوازن احداث شده است كه با جذب انرژی آب و تصفيه به موقع آن، مصرف آب شرب داخلی ساختمان‌های شهر نامبرده را تامين خواهد كرد.

ايجاد زمين‌های كشاورزی و فضاهای گسترده سبز در اطراف شهر متوازن نقش قابل توجهی را زنده نگاه داشتن بافت و روستايی آن منطقه ايفا خواهند كرد كه اين امر از توجه گروه معماری NDA خارج نمانده است.