سيستم‌های اکولوژی زيست‌محيطی در پروژه دبی

سه شنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۴ | کد مطلب: ۲۹۹۱۴
سيستم‌های اکولوژی زيست‌محيطی در پروژه دبی
پروژه شهری دبی به منظور مصرف بهينه انرژی و جلوگيری از هدر رفتن آن ارايه شده است تا در فهرست پروژه‌‌های سبز ساختمانی جايگاه ويژه‌ای را به خود اختصاص دهد.
اسکان نيوز- سرویس بین‌الملل- شیما نصیری: گروه معماری X يکی از بزرگترين گروه‌های فعال در حوزه صنعت معماری امارات متحده عربی محسوب می‌شود که در طول يک سال اخير، بيشترين پروژه‌های معماری نوين و کلاسيک را در امارت‌های مختلف اين کشور به ويژه دبی را به نام خود به ثبت رسانده‌اند.

پروژه اخير اين گروه معماری، ارايه ماکت پروژه شهری Xeritown نام دارد که به توسعه بافت‌های شهری منطقه دبی‌لند (Dubailand) مربوط می‌شود. اين پروژه شهری به منظور مصرف بهينه انرژی و جلوگيری از هدر رفتن آن ارايه شده است تا در فهرست پروژه‌های سبز ساختمانی جايگاه ويژه‌ای را به خود اختصاص دهد.
اين پروژه از تعداد بيشماری ساختمان ‌های معلق سبز با بدنه ‌های مشبکی خورشيدی تشکيل شده که به صورت مورب در زوايای مختلف هندسی در کنار يکديگر جا گرفته‌اند.

تطبيق کاربرد سيستم‌های زيست‌ محيطی به منظور جذب انرژی‌های باد، خورشيد و آب باران از جمله مهمترين اقدامات صورت گرفته در اين پروژه نوين سبز محسوب می‌شود.

منابع اکولوژی در زيربناهای ساختمان‌های شهر به نحوی به کار گرفته شده است که می‌تواند در جذب بيشترين انرژی‌های طبيعی و توليد انرژی‌های تجديدپذير نقش مؤثری را ايفا کند.