سهم درآمدهای پایدار از درآمدهای شهرداری آب رفت / تهاتر در شهرداری تعطیل است

شنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۲۸ | کد مطلب: ۲۹۸۵۵
سهم درآمدهای پایدار از درآمدهای شهرداری آب رفت / تهاتر در شهرداری تعطیل است
گزارش خزانه دار شهرداری تهران از هزینه و درآمدهای 4 ماه نخست شهرداری نشان می دهد سهم درآمدهای پایدار نسبت به سال گذشته کاهش داشته و منابع غیر نقد از طریق تهاتر املاک عملاً تعطیل است.
به گزارش اسکان نيوز ،وضعیت درآمدی شهرداری تهران همچنان بحرانی است، براساس آخرین گزارش خزانه دار شورای شهر تهران از وضعیت درآمد و هزینه های 4 ماهه نخست سال درامدهای شهرداری نسبت به سال گذشته در همین زمان 33 درصد کاهش  داشته است.

براساس این گزارش، شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده در برش عملکردی ۴ ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 101،915 میلیارد ریال اقدام کند.

 طی این دوره چهار ماه مبلغ 58،800  میلیارد ریال معادل ۵۸ درصد درآمد کسب شده طی ۴ ماهه مذکور کسری عملکرد معادل ۴۲ درصد بودجه مصوب مشاهده شده از کل درآمد ۴ ماهه ۲۸ درصد درآمد پایدار و ۷۲ درصد آن درآمد ناپایدار است.

در این دوره شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار 89،884 میلیارد ریال  هزینه کند طی دوره مذکور ۶۴ درصد هزینه ها در دفتر ثبت شده که از این مبلغ 99.7 درصد  درصد آن به صورت پرداخت نقدی و ۳ دهم درصد آن غیر نقدی است در دوره گذشته یعنی سه ماهه نخست سال 99.9 درصد هزینه‌ها به صورت نقدی و یک دهم درصد آن غیر نقدی بوده است .

شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوبه شورا و موظف بوده در برش عملکرد تیرماه خود نسبت به تامین منابع در سقف 25،479 میلیارد ریال اقدام کند در این ماه مبلغ 17،114 میلیارد،معادل ۶۷ درصد کسب درآمد شده است از کل درآمد تیرماه ۲۴ درصد پایدار و ۷۶ درصد ناپایدار بوده است .

کسب درآمد نسبت به مشابه سال قبل کاهش داشته و از ۹۱ درصد در سال ۹۸ به ۵۸ درصد در سال جاری رسیده است کاهش ۳۳ درصدی کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل شاخص مهم و تامل برانگیز است کسری تحقق درآمدی ۴۲ درصدی در بسیاری از حوزه های ماموریتی شهرداری به ویژه در بخش تملک دارایی آثار وضعی ناگواری می گذارد.

 از کل درآمد چهار ماهه ۲۸ درصد آن پایدار و ۷۲ درصد ناپایدار است در مدت مشابه گذشته از کل درآمدهای وصولی ۳۱ درصد پایدار و ۶۹ درصد ناپایدار بوده است کاهش ۳ درصدی درآمدهای پایدار نسبت به مشابه سال قبل شاخص مهم و تامل برانگیزی است.

 از کل درآمد تیرماه ۲۴ درصد پایدار ۷۶% ناپایدار است .در گزارش ارائه شده هزینه های ۴ ماهه ۹۹ و هفت دهم درصد نقدی و از ۲۰ درصد بودجه غیر نقد تنها  سه دهم درصد تحقق یافته است به عبارتی منابع غیر نقد از طریق تهاتر املاک عملاً تعطیل است بر این اساس برطرف کردن موانع موجود عملیاتی شدن کل ۲۰ درصد منابع نقدی را در ۸ ماهه آینده مورد انتظار است.

براساس این گزارش بسته محرک اقتصادی توانسته تاثیر اندکی بر افزایش درآمدهای شهرداری در خرداد و تیرماه داشته باشد اما همچنان وضعیت کسب درآمد در شهرداری به ویژه در بخش غیر نقد چندان امیدوار کننده نیست.