تاکید نمایندگان در نشست کمیته محیط زیست "کمیسیون کشاورزی،آب،منابع طبیعی"با نمایندگان اوقاف و دیگر سازمان های مربوطه:

میراث طبیعی و سرمایه های ملی متعلق به همه مردم هستند/ از حقوق مردم قاطعانه دفاع می کنیم

جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۵۹ | کد مطلب: ۲۹۲۲۰
میراث طبیعی و سرمایه های ملی متعلق به همه مردم هستند/ از حقوق مردم قاطعانه دفاع می کنیم
کمیته محیط زیست "کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبيعی" با موضوع بررسی ماجرای وقف دماوند و جنگل های آقمشهد، روز چهارشنبه تشکیل جلسه داد.
اسکان نيوز: در این جلسه که با حضور نمایندگان سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد، مساله دماوند و آقمشهد مورد بررسی قرار گرفت.

تمامی دستگاه ها این موضوع را از منظر وظایف و اختیارات قانونی خود بیان کرده و به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبيعی و محیط زیست گزارشاتی را ارائه کردند.

همچنین تعارضات قانونی و نواقص قانونی موجود چالش هایی از این دست را بوجود آورده که متاسفانه در کشور، شاهد این قبیل مسائل هستیم.

در پایان با توجه به اینکه رئیس کمیته محیط زیست از توضیحات ارائه شده قانع نشد، تصمیم گرفته شد هر کدام از دستگاه های مربوطه گزارش کاملی از گردش کار این موضوعات را به کمیسیون ارائه کرده و پیشنهادات خود را برای حل و فصل این موضوعات ضمیمه کنند.

نمایندگان حاضر در جلسه نیز تاکید کردند مجلس شورای اسلامی با اقتدار از حقوق مردم دفاع کرده و نسبت به احقاق آن حتما اقدام خواهد کرد. چرا که میراث طبیعی و سرمایه های ملی متعلق به همه مردم هستند.