رقص قالب‌های شیشه‌ای مکعبی در ساختمان بیروت

پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۳۰ | کد مطلب: ۲۸۸۴۲
رقص قالب‌های شیشه‌ای مکعبی در ساختمان بیروت
ساختمان مسکونی بیروت با واحدهای شيشه‌اي مکعب مستطيلی در قالب‌های نامنظم هندسی طراحی شده که به عنوان يکی از پروژه‌های برتر معماری در این منطقه شناخته شده است.
اسکان نيوز- سرویس بین‌الملل- شیما نصیری: گروه معماری ACCENT بيروت اقدام به طراحی ساختمان مسکونی اين منطقه با واحدهای شيشه‌ای مکعب مستطيلی در قالب‌های نامنظم هندسی کرده‌اند.

هر يک از واحدهای مسکونی اين ساختمان در قالب‌های مکعب مستطيلی با زوايای نامنظم و شيب‌دار هندسی طراحی شده‌اند که به صورت پلکانی با فاصله‌های کوچک از يکديگر در بدنه  اصلی ساختمان قرار گرفته‌اند.


نما خارجی اين واحدهای مکعبي با شيشه نشکن نسوز و ضدضربه پوشانده شده‌اند که در کنار خود انواع قالب‌های گياهی و خورشيدی جذب انرژی‌های طبيعی را جا داده‌اند.

قسمت‌های مجاور و کناری واحدها نيز از پنل‌های چوبی و بتنی تشکيل شده‌اند که در مجاورت و قسمت انتهايی خود اسکلت اصلی ساختمان را جا داده‌اند. اين اسکلت اصلی از بتن و سنگ سخت معدنی توليد شده است که از بدنه صاف، اما اريب در قسمت تحتاني خود برخوردار است. نکته قابل توجه اين‌جاست که اين ساختمان مسکونی از هر طرف به يک شکل و طرح جذابی قابل مشاهده خواهد بود.