پيكسل سيتی، تلفيقی از طبيعت و صنعت

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۰۰ | کد مطلب: ۲۸۸۱۸
پيكسل سيتی، تلفيقی از طبيعت و صنعت
در مجاورت آب‌های Nord havnen سرزمين جديد سبزی طراحی شده كه مسيرهای آن با سبزی و طراوت طبيعت مشخص شده و خودنمايی می‌كند. اين شهر سبز با نام شهر Pixel يا پيكسل سيتی شناخته شده كه می‌تواند در حين برخورداری از يك زندگی صنعتی تلفيقی از طبيعت و سرسبزی را به نمايش عموم بگذارد.
اسکان نيوز- سرویس بین‌الملل- شیما نصیری: اين طراحی شهر پيكسل تعادل لازم را ميان بخش‌های فرهنگی، بازرگانی، طبيعت‌گرايی، تاريخی و زيست محيطی زندگی بشر برقرار می‌كند و زندگی انسان را از لحاظ درونی و بيرونی تطبيق می‌دهد. چراكه ذهن بشر با طبيعت ارتباط خاصی داشته و تداخل اين نوع شرايط با زندگي انسان‌ها می‌تواند بسيار تاثيرگذار و موثر باشد.

پيكسل سيتی به گونه‌ای طراحی شده كه در روز، شب، تابستان، زمستان و هرگونه شرايط خاص آب و هوايی عكس‌العمل‌های متفاوتی نشان داده و می‌تواند تطابق لازم را از طريق سيستم‌های به كار رفته در خود با شرايط نامبرده برقرار كند.در واقع می‌توان گفت اين شهر سبز مكان‌های خاص با معماری‌های منحصربه‌فرد را در خود جا داده تا هر يك از شهروندان بتوانند با عقايد و ذهنيت‌های مختلف به راحتی در كنار يكديگر زندگی كنند.

اكثر اين بخش‌های اختصاصي به نوعی خلاقانه و بر گرفته از ذوق بصری طراحي شده است تا اين نوع هنر را در وجود هر انسانی زنده كند. در واقع می‌توان چرخشی منظمی را ميان سيستم‌های تاسيساتی آب دريافتی از رودخانه اطراف اين شهر و تامين آب شرب ساكنان آن مشاهده كرد.


همچنين شهروندان Nord havnen می‌توانند به راحتی از سيتسم حمل‌ونقل از طريق اتوبان و بزرگراه برای سفر كردن استفاده كنند. شهر پيكسل سيتی به دليل برخورداری از سيستم‌های سبز و استفاده از انرژی‌های طبيعی همچون باد و خورشيد برای تامين مصرف انرژی شهروندان، از انتشار بی‌رويه گازهای گلخانه‌ای و دی‌اكسيد كربن جلوگيری كرده و در كاهش آلودگی‌های زيست محيطی بسيار موثر عمل می‌كند.

اين شهر از يك مركز ويژه برخوردار بوده كه به عنوان هسته اصلی شهر طراحی شده و تمامی سيستم‌های طبيعی را در خود جمع‌آوری كرده است. بخش جنوب شرقی اين شهر سبز كاملا نمادی از تاريخ Nord havnen است كه با طراحی خود نه فقط محورهای X و Y را به نمايش می‌گذارد، بلكه نمايانگر محور z نيز خواهد بود. در واقع اين نوع محورها در طراحی ساختمان و بافت شهری آن مشاهده می‌شود.
 

قسمت غربی پيكسل شهر نيز هسته بازرگانی آن به شمار می‌رود كه در برگيرنده انواع ساختمان‌های اداری و تجاری است. همچنين نمادی از هتل‌های تاريخی – فرهنگی با ساختارهای اختصاصی نيز در اين منطقه مشاهده می‌شود.

بخش شمال غربی شهر سبز نامبرده نيز به مركز تفريحی و سرگرمی اختصاص يافته كه می‌توان انواع استاديوم، هتل، رستوران و يك كليسا جذاب را در آن مشاهده كرد. بخش پايانی پيكسل شهر را ساختمان‌های آموزشی – فرهنگی و انواع مدارس و دانشكده‌ها فراگرفته كه ساختمانی متفاوت با طراحی خاص نيز يك موزه تاريخی، علمی و فرهنگی را در خود جا داده است.