کارشناس جنگل وعضو بازنشسته "شورایعالی جنگل ومرتع" درباره مسائل طرح شده در "همایش جامعه مهندسان مشاور":

چرایی پروژه انتقال خزر به سمنان و تبعات اجتماعی آن بدون پاسخ است

سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۴ | کد مطلب: ۲۵۲۵۸
چرایی پروژه انتقال خزر به سمنان و تبعات اجتماعی آن بدون پاسخ است
به گزارش اسکان نيوز، شاهرخ جباری ارفعی، کارشناس جنگل و عضو بازنشسته شورایعالی جنگل ومرتع درباره مسایل طرح شده در "همایش جامعه مهندسان مشاور" در روز گذشته گفت: « همه موارد حقوقی، فنی، مالی و محیط زیستی طرح انتقال آب خزر به سمنان که اینک مورد نقد قراردارد و در یک کلام چگونگی ماجرا، قابل پاسخگویی و حتی اصلاح و تکمیل است؛ اما آنچه همچنان مبهم و بدون پاسخ قانع کننده است؛ ضرورت و چرایی اجرای پروژه و تبعات اجتماعی آن است. وقتی با 15 درصد صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف، حجم آب مورد نظر تامین خواهد شد، چه اصراری در اجرای این مگاپروژه پر حرف و حدیث و پرهزینه است؟ و اگر توسعه استان، گسترش صنعت و یا پایتخت شدن احتمالی سمنان مورد نظر است؛ با اجرای این پروژه و افزایش جمعیت، نقض غرض شده و دوباره باید به فکر راهکارهای دیگری برای تامین آب در آن شرایط بود! »

این کارشناس جنگل ومنابع طبیعی افزود:« 10 سال است در باره طرح انتقال آب خزر به سمنان بحث می‌شود؛ پانزده همایش در باره آن برگزار شده است، نه در ساری و سمنان و تهران، بلکه حتی در کالیفرنیا؛ در بودجه سالیانه کشور ردیف دارد اما بدون نام سمنان و با عنوان "انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران! »

به گفته او در این همایش مسائل بسیاری مطرح شد؛ از رژیم حقوقی دریای خزر تا فرایندی بودن آمایش سرزمین و از امتناع تفکر در ایران تا دولت‌های بی هدف و ناتوان. از تعداد آب شیرین‌کن‌های جهان تا فقدان مدل برای حل تعارضات در کشور. از مشخصات فنی پروژه تا تبعات محیط زیستی. تقریبا می‌توان ‌گفت که کمتر سخنی در متن و حاشیه این پروژه ناگفته ماند.

جباری ارفعی در ادامه گفت:« برگزار کنندگان همایش اعلام کردند که از ماه‌ها قبل در حال مذاکره با مقامات مرتبط، مهندس مشاور طراح پروژه و موافقان طرح بوده و آنها را برای سخنرانی دعوت کرده‌اند؛ اما هیچ‌کدام حاضر به سخنرانی و شرکت در همایش نشده‌اند.

استدلال موافقان البته کمابیش از زبان مخالفان و هنگام نقد و پاسخ‌گویی مطرح شد: ضرورت تامین آب برای شرب و صنایع؛ رایج بودن شیرین کردن آب در جهان؛عدم استفاده از بودجه دولتی و اجرای طرح توسط بخش خصوصی؛ ناچیز بودن تبعات محیط زیستی؛ استفاده از کریدورهای قبلا بازشده در جنگل برای انتقال آب؛ وجود دانش فنی و توان عملیاتی برای اجرای پروژه و ... در پایان برگزار کنندگان همایش وعده داده‌اند که به زودی جمع بندی خود را تدوین و ارائه خواهند داد.»

این کارشناس جنگل درباره برداشت خودش از این نشست 7 ساعته گفت:« همه موارد حقوقی، فنی، مالی و محیط زیستی که اینک مورد نقد قراردارد و در یک کلام چگونگی ماجرا، قابل پاسخگویی و حتی اصلاح و تکمیل است؛ اما آنچه همچنان مبهم و بدون پاسخ قانع کننده است؛ ضرورت و چرایی اجرای پروژه و تبعات اجتماعی آن است.»  

عضو بازنشسته شورایعالی جنگل ومرتع  تاکید کرد:« وقتی با 15 درصد صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف، حجم آب مورد نظر تامین خواهد شد، چه اصراری در اجرای این مگاپروژه پر حرف و حدیث و پرهزینه است؟ و اگر توسعه استان، گسترش صنعت و یا پایتخت شدن احتمالی سمنان مورد نظر است؛ با اجرای این پروژه و افزایش جمعیت، نقض غرض شده و دوباره باید به فکر راه‌کارهای دیگری برای تامین آب در آن شرایط بود!»