اعطا مطرح کرد:

بی نظمی در کمیسیون ماده 100

سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۶ | کد مطلب: ۲۴۵۸۳
بی نظمی در کمیسیون ماده 100
اسکان نيوز: علی اعطا عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در صد و هشتاد و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان انتخاب ده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران جهت عضویت شعب ده گانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها با بیان اینکه امسال سومین سال رای گیری برای این موضوع است، اظهار کرد: به عنوان یکی از اعضای کمیسیون ماده ١٠٠ درباره ادامه همکاری با این مجموعه تردید جدی داشتم.‌

وی با بیان اینکه این مجموعه آن طور که شایسته است اداره نمی شود، گفت: بعضاً مسائل ناخوشایندی پیش می‌اید که ما از آن مطلع می شویم، متاسفانه حواشی و بی انضباطی در این کمیسیون زیاد شده است.

رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران تاکید کرد: قصد ندارم این موضوع را به شخص خاصی نسبت دهم اما انتظار این است مدیرانی که دبیرخانه اداری اجرایی کمیسیون ها زیر نظر آنها فعالیت می کند دقت عمل بیشتری را به خرج دهند.

اعطا ادامه داد: کمیسیون ماده ١٠٠ را می توان یک کمیسیون شبه قضایی دانست زیرا یک نفر نماینده از وزارت دادگستری، یک نفر نماینده از وزارت کشور و یک عضو شورای شهر تهران در این کمیسیون حضور دارند و رای صادر می‌کنند پس شأن و آرای آنها باید حفظ شود.

وی تصریح کرد: بعضاً در کمیسیون ماده ١٠٠ رای صادر می شود و در دبیرخانه اما و اگر به میان می آید. متاسفانه نظم و انضباطی که انتظار می رود در کمیسیون‌های ماده ١٠٠ حاکم نیست و شاهد وقوع اتفاقات خارج از رویه هستیم. انتظار این است که برای موثر واقع شدن آرا کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری نسبت به این مجموعه توجه ویژه‌ای داشته باشد.

@alietamedia