ضرورت تدوین شیوه نامه برای حقوق مکتسبه

پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۹ | کد مطلب: ۲۴۴۶۰
ضرورت تدوین شیوه نامه برای حقوق مکتسبه
اسکان نيوز: شهرداری مشهد پس از ابلاغ این مصوبه، به بهانه عدم استیفای حقوق مکتسبه سرمایه گذاران، و بدون توجه به شکایات مکرر ساکنین و مالکین و اعتراضات صاحب نظران و متخصصان بر علیه طرح طاش، اقدام به شکایت علیه شورایعالی شهرسازی و معماری، به منظور ادامه یافتن طرح فوق نمودو علی رغم دغدغه بزرگان عرصه شهرسازی و دغدغه مندان هنر و فرهنگ و حتی عالمان دینی، اجرای مصوبه شورایعالی مبنی بر لغو طرح طاش، از سوی دیوان، متوقف اعلام گردید. رای توقف مصوبه شورایعالی، منجر به ادامه اقدامات تخریبی شهرداری ثامن به استناد طرح طاش گردید. 

تلاش شورایعالی شهرسازی و معماری برای اثبات حقوق مکتسبه و رفع اثرات توقف رای دیوان در یک سال و نیم اخیر منتج به نتیجه نشد و در این بین دو گانگی بین دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری با هدایت فرزانه صادق مالواجرد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی که سعی در توقف طرح طاش و بازنگری در طرح موصوف را داشته است با سید محمد پژمان معاون بازافرینی وزارت مذکور، که از مدافعین سرسخت طرح طاش میباشد، امری مشهود است.

در شهریور ماه سال جاری، میرزا بابایی نماینده پژمان و عضو هیات مدیره ثامن، به همراه نمایندگان شهرداری ثامن و سایر اعضای هیات مدیره ثامن و شورای شهر و برخی نمایندگان دادگستری صورتجلسه ای را امضا نمودند که طی ان عملا کل طرح مذکور ، حقوق مکتسبه دانسته میشد و به عبارتی بازنگری امری غیر ممکن می گردید. 

تلاش ها برای ایجاد مفاهمه؛ و امکان بازنگری طرح طاش منجر به تفاهم نامه فی مابین استاندار و وزیر مسکن گردید. 

امروز چهارشنبه بیستم ابان جلسه ستاد راهبردی مشهد با حضور استاندار و دو معاون وزیر راه و شهرسازی،فرزانه صادق مالواجرد و محمد پژمان در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد .در پیگیری موضوع مطلع شدیم پژمان کماکان بر طبل ابقای طرح طاش می کوبد و با توسل به صورتجلسه شهریور ماه ، در پی بلااثر نمودن هر نوع بازنگری است.

با پیگیری مجدانه برای اطلاع از نتیجه جلسه امروز، موفق به گفتگو با فرزانه صادق مالواجرد معاون شهرسازی و معماری وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ، شدیم. 

معاون شهرسازی و معماری وزیر عنوان نمود که محور اقدامات بعدی تهیه طرح تفصیلی بازنگری در چارچوب طرح راهبردی مصوب شورایعالی سال ۹۵ توسط وزارت راه و شهرسازی، با تاکید بر چارچوبهای مدنظر مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ و ارتقا کیفی زندگی مجاور و ارتقا کیفیت زیارت برای کلیه زائران و با نگاه ارجحیت حقوق عمومی به حقوق افراد در عین حمایت از سرمایه گذاری مطلوب و سازنده در بافت پیرامون حرم و حفظ و ارتقا ارزشهای تاریخی و فرهنگی و اجتماعی در این محدوده خواهد بود.

وی اشاره نمود در این جلسه شیوه نامه تنظیمی استان برای حقوق مکتسبه ارائه و مصوب گردید ولیکن بنا به درخواست شورای شهر و شرکت بازافرینی شهری وزارت راه و شهرسازی و همچنین استان محترم قدس رضوی ، مقرر شد قبل از ابلاغ ان ظرف مدت حداکثر ده روز نظرات شورا و بازافرینی ارائه شده و نظر استان قدس نیز تامین گردد.

پس از گذشت ده روز این شیوه نامه جهت طی مراحل قانونی تصویب در شورایعالی ارسال خواهد شد و از ان تاریخ کلیه اقدامات با استعلام از مشاور صورت خواهدپذیرد.شیوه نامه فوق بعد از تصویب در شورایعالی ملاک عمل است و مادامیکه مصوبه شورایعالی در این خصوص ابلاغ نگردد کلیه توافقات، و تعهدات و غیره میبایست متوقف گردد.

شایان ذکر است علیرغم جلسات متعدد و تاکید بر ارسال چارچوب بررسی مصادیق حقوق مکتسبه و مصادیق ان پس از گذشت ماه ها هنوز این اقدام توسط شهرداری انجام نشده است.

وی افزود ، پس از جلسه مذکور ، جلسه دیگری با مسوولین محترم دیوان عدالت اداری با حضور نمایندگان شورا و شهردار ثامن نیز برگزار گردید که در ان جلسه نیز بر حفظ حضور ساکنین و مجاورین و ضرورت ابقای انان در کنار ارتقای کیفیت حضور زائران ، ضرورت تهیه طرح تفصیلی بازنگری در اسرع زمان ممکن ، ضرورت احتراز از ایجاد حقوق مکتسبه جدید بر اساس طرح پیشین و ارسال شیوه نامه موضوع جلسه ستاد راهبردی در خصوص نحوه برخورد با حقوق مکتسبه ظرف حداکثر ده روز توسط شورا تاکید گردید.

 شنیده ها حاکی از ان است که شورای شهر مشهد به ویژه احمد نوروزی که از ذینفعان این طرح نیز محسوب می گردد علی رغم اعلام موافقت زبانی با بازنگری طرح طاش، عملا در توافق با محمد پژمان به شدت در پی آن هستند که با تعلل و برهم زدن توافقات و شیوه نامه فوق و یا تغییرات محتوایی در ان ، اجرایی شدن توافقات و روند بازنگری طرح را دچار خدشه و تعلل نمایند.