در الگوی مطلوب هیچ شهروندی نادیده گرفته نشود

پنجشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰ | کد مطلب: ۱۲۰۶۱
در الگوی مطلوب هیچ شهروندی نادیده گرفته نشود
به گزارش اسکان نيوز، شهیندخت مولاوردی گفت: این آمادگی را هم داریم که با همکاری شورا و شهرداری کلینیک های حقوق شهروندی را در سرای محلات و شورایاری ها فعال کنیم.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: همزمانی آغاز به کار کمیته حقوق شهروندی در شورای شهر تهران را با آخرین نشست از سلسله نشست های مرتبط با حقوق شهروندی را به فال نیک می گیریم چراکه شاهدیم از ساختار به کارکرد برای حقوق شهروندی رسیدیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی خاطر نسان ساخت: موضوع نشست مشارکت موثر شهروندان در مدیریت شهری است. بنابراین از یک شهروند کنشگر و آگاه در حوزه مدیریت شهری انتظاری داریم که راه کار ارائه بدهد.

مولاوردی در ادامه گفت: ما این آمادگی را داریم که از تمامی ظرفیت های موجود در دبیر خانه ، شورای شهر و شهرداری تهران و تمامی تشکل ها و فعالین حقوق شهروندی برای به حرکت درآوردن شهروندان به منظور آشنایی و مطالبه گری تکالیف حقوق شهروندشان بهره بگیریم تا مشارکت موثر، آگاهانه و فعالانه که در پارادایم جدید مدیریت شهری تعریف شده است به اجرا درآید.

وی یکی از اولویت های مهم سیاستگذاران شهری را جلب مشارکت در تمامی مراحل طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه های شهری دانست و گفت: یکی از شاخصه های توانمندسازی مشارکت است که اگر در مدیریت شهری بخواهیم به شهروند توانمند برسیم باید فرایند را به گونه ای طی کنیم که مشارکت در بخش ذهنی و رفتاری فعالیت های داوطلبانه جمعی و گروهی نهادهای فعال مدنی اتفاق بیافتد.

به اعتقاد او محیط شهری پیچیده، پویا و متنوع و چند وجهی شهرها نیاز به طراحی سیستم چند وجهی و مشارکت جویانه دارد.

مولاوردی به الگوی مطلوب شهری اشاره داشت و گفت: الگویی به این عنوان مطرح می شود که حکمروایی و توسعه از پایین به بالا را اجرایی نماید. به تعبیری الگوی مدیریت، باید همه گروههای فراگیر شهری را در بر بگیرد و هیچ شهروندی نادیده گرفته نشود.

وی ادامه داد: وقتی صحبت از مشارکت آگاهانه می تلقی این نیست که مشارکت شهروندان تنها هر چهار سال یکبار پای صندوق های رای نمود پیدا کند بلکه این مشارکت باید لحظه به لحظه باشد.