نگذاريد مردم بسوزند

محمد فاضلی
پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۶ | کد مطلب: ۲۸۴۱۳
نگذاريد مردم بسوزند
 اسکان نيوز: كلينيك سينا منفجر شد و تاكنون نوزده نفر جان باخته‌اند. سه‌ونيم سال پيش هم ساختمان پلاسكو فرو ريخت و كم‌وبيش همين تعداد انسان جان باختند. آقاي شهردار، آقاي قوه قضاييه، آقاي مسوول و ... من عضو كميته ملي گزارش ملي پلاسكو بودم و اكنون كه هيچ سخني از عمدي بودن و خرابكاري گفته نشده و از سويي قديمي بودن ساختمان مطرح شده است، كم‌وبيش مي‌توانم تصور كنم در پس آن يك لحظه كه انفجار صورت گرفته، چه تاريخي از بي‌توجهي، قصور، ناكارآمدي و ناديده گرفتن استانداردهاي ايمني خفته است. خوشبختانه همه اين نوع قصورها و ناكارآمدي‌ها در جايي مستند و مكتوب شده است.

 آقاي مسوول، بخش عمده پاسخ‌ها درباره حادثه كلينيك سينا در گزارش ملي پلاسكو آمده است. پلاسكو و سينا مثل هزاران نمونه ديگر ساختمان‌هايي هستند كه مردم اين شهر و مردمان اين كشور هر روز به آنها رفت و آمد مي‌كنند و استانداردهاي ايمني در اداره آنها هيچ جايي ندارند. داستان اين بي‌توجهي‌ها يا همان بازي با مرگ در اين نوع ساختمان‌ها در آن گزارش به تفصيل آمده است.

 آقاي شهردار، آقاي قوه قضاييه، آقاي دولت و آقاي مسوول هر كه هستي، هزاران پلاسكو و سينا در گوشه‌گوشه اين كشور فعال هستند. مجهز نبودن آنها مطابق استانداردها در گزارش كارگروه آتش و كارگروه مديريت بحران گزارش ملي پلاسكو آمده است. بررسي مسووليت‌هاي حقوقي همه دستگاه‌هاي مسوول در قبال ايمني آتش و چنين حوادثي در گزارش هفتصد صفحه‌اي كارگروه حقوقي گزارش ملي پلاسكو آمده است. گزارش بررسي فرهنگ ايمني و جاي نداشتن ايمني در نظام ذهني ايرانيان در گزارش كارگروه اجتماعي و فرهنگي گزارش ملي پلاسكو آمده است.

- آقاي شهردار، آقاي مسوول، آقايي كه دستت مي‌رسد تا كاري كني آدم‌ها وسط آتش زجركش و از انفجار تكه پاره نشوند، به كارشناسانت بگو آن گزارش را بخوانند، بگو نقص‌هايش را هم برطرف كنند، اما نگذار خاك بخورد. 

اين همه به در و ديوار شهر نصيحت مردم مي‌چسبانيد، پند و نصيحت اخلاقي به خورد مردم مي‌دهيد، براي ايمني هم همين قدر ارزش قائل شويد.

آقاي مسوول! آن گزارش براي خاك خوردن تهيه نشد و نه براي آنكه هر وقت فاجعه‌اي پيش مي‌آيد، وجود آن گزارش را يادآور شويم؛ تهيه شد تا نظام حكمراني شهري و ملي كه به اندازه نصيحت كردن مردم مسوول ايمني هم هست، ياد بگيرد، از گذشته بياموزد.
مرجع: اعتماد