مخالفت با قانون آنارشیسم نیست آقای سخنگو!

مهدی روزبهانی، روزنامه‌نگار
سه شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۲ | کد مطلب: ۲۷۵۱۶
مخالفت با قانون آنارشیسم نیست آقای سخنگو!
اسکان نيوز: سخنگوی شورای نگهبان به تازگی با در کنار هم گذاشتن مفاهیم علم حقوق و سیاست، تعریف جدیدی از مفهوم آنارشیسم ارائه کرده است. بررسی سخنان آقای سخنگو نشان میدهد ایشان همیشه در به کار بردن مفاهیم حقوقی وسواس خاصی به خرج میدادند؛ تا آنجا که بارها در این باره به خبرنگاران در نشستهای خبری خود یادآور میشدند که مفاهیم را در جای درست خود به کار گیرند. ولی گویا بحث و جدل سیاسی با یک نماینده مجلس باعث شده که ایشان خیلی فرصت مداقه در مفاهیم را نداشته باشد و از کیفیت استدلالی که برای پاسخ به انتقادات به کار می‌گیرند؛ غافل شوند.
 
علی مطهری در قامت نماینده مجلس طی روزهای اخیر انتقاد خود را نسبت به شورای نگهبان و نظارت استصوابی این شورا بیشتر کرده و همین هم باعث شده که سخنگوی این شورا در مقام پاسخگویی برآید اما؛ این بار آقای کدخدایی در دفاع از خود و شورای نگهبان جوابی داده که به جای دفاع از شورای نگهبان، بیشتر خودشان را زیر سوال برده است. ایشان در توئیتی در واکنش به سخنان مطهری نوشتهاند:«نظارت استصوابی بر اساس مصوبه مجلس، نظارت قانونی است. اجرای آن حاکمیت قانون است و مخالفت با آن فرار از قانون و آنارشیسم!»

آقای کدخدایی در توئیت خود این گونه صغرا و کبرا چیدهاند که نظارت استصوابی قانون است، مخالفت با قانون آنارشیسم است، و در نهایت احتمالا خواستهاند نتیجه بگیرند که پس هرکسی با نظارت استصوابی مخالفت کند؛ آنارشیست محسوب میشود. جای هیچ شکی نیست که ایشان بهتر از هرکسی میداند که چه ایرادی نه از لحاظ علم حقوق یا سیاست بلکه تنها از نظر یک کسی که درس منطق خوانده، به این صغرا و کبرا چیدن وارد است.

ضمن این که دقیقا معلوم نیست این قول از کجا آمده که مخالفت با قانون یعنی آنارشیسم. پر واضح است که آنچه علی مطهری یا امثالهم درباره نظارت استصوابی میگویند به معنای خروج از حاکمیت و برهم زدن نظم قانونی جامعه نیست.

آنان فقط معترض به این رفتار شورای نگهبان هستند و میخواهند که آن چه باعث شده تا شورای نگهبان بر اساس آن نظارت استصوابی را اعمال کند، تغییر دهند یا به عبارت دقیقتر قانون جدیدی را وضع کنند که شورای نگهبان را از این اقدام منع کند. فارغ از این که موفق میشوند یا نه، آنها اتفاقا قانونیترین شیوه ممکن را بر اساس قوانین موجود در کشور برای تغییر رفتار شورای نگهبان انتخاب کردهاند. هرچند که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین موضوعه کشور، این اختیار را دارند که غیر از اقدام به قانون‌گذاری اقدامات دیگری هم برای رسیدن به مقصود خود انجام دهند.

اما همین اقدام را هم شورای نگهبان و البته آقای کدخدایی برنتابیده اند. آن قدر که حاضر شدهاند، درک خود را از علم سیاست و حقوق در مقابل افکار عمومی زیر سوال ببرند. آنچه سخنگوی شورای نگهبان در توئیت خود آورده نه با تعریف آنارشیسم در علم سیاست مطابقت دارد و نه با تعریف قانون در علم حقوق. بهتر است آقای کدخدایی از چندین تریبونی که در اختیار دارد، توضیح دهد بر چه اساسی ایشان گفته که ابراز مخالفت با قانون آنارشیسم محسوب میشود؟

بر این اساس نظری ایشان، از این پس احدی از ملت نباید نظر مخالف خود را با آنچه به عنوان قوانین موضوعه در کشور وضع شده ابراز کند، چرا که ممکن است از سوی شورای نگهبان به عنوان یک فرد معتقد به آنارشیسم متهم شوند. از دیگر سو باید پرسید کدام قانون در کشور و کدام اصل از قانون اساسی بر این موضوع تاکید دارد که کسی حق ندارد با قوانین موضوعه در کشور مخالفت کند.

چطور چنین منطقی قابل پذیرش است. اگر روال بر این باشد پس باید با قوانین چهل سال پیش زندگی کنیم و هیچ قانونی در هیچ حوزهای هم تغییر نکند. مفهوم مخالفت مورد اشاره در سخن آقای کدخدایی یک اصل کلی است و شامل کسانی میشود که اساسا اعتقادی به قانون ندارند؛ یعنی افرادی که نمیخواهند قانون باشد.

در حالی که مخالفت علی مطهری و دیگران نه با حاکمیت کلیت قانون بلکه با یک قانون مشخص است و در واقع آنان معترض به این قانون هستند و هیچ منعی هم از نظر حقوقی برای ابراز مخالفت برای مردم ایران درباره یک قانونی وجود ندارد. یعنی در هیچ کجای قانون اساسی ذکر نشده که ملت ایران حق ندارند به قانونی اعتراض یا مخالفت کنند، البته به جز احکام اسلامی.

البته خیلی روشن است که آقای کدخدایی فرق این دو نوع مخالفت را بهتر از دیگران می‌دانند. اما به نظر می‌رسد که این سخن سخنگوی شورای نگهبان را نباید در بستر علم تفسیر کرد؛ بلکه بهتر است برای درک مفهوم این سخن به جایگاه ایشان و این روزهای شورای نگهبان مراجعه شود.

از این‌رو درمییابیم که این سخن یک تهدید است؛ یک تهدید علیه همه کسانی که منتقد نظارت استصوابی هستند، بخصوص علی مطهری که این روزها بیشتر از گذشته و دیگران وارد عمل شده است. به نظر میرسد که آقای کدخدایی به نوعی میخواهد دیگران را از تاختن به شورای نگهبان و نظارت استصوابی بر حذر بدارد.
 
مرجع: همدلی