سرپرست مدیریت شهرسازی و معماری راه و شهرسازی هرمزگان:

طرح ویژه توسعه شهر بندر کنگ تهیه می‌شود

يکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۰ | کد مطلب: ۵۵۳۳
طرح ویژه توسعه شهر بندر کنگ تهیه می‌شود
اسکان نيوز: ابراهیم رستم‌گورانی در اولین جلسه شورای راهبری طرح ویژه شهر بندرکنگ، افزود: با توجه به اتمام افق طرح‌های تفصیلی و جامع شهر بندرکنگ و پیرو مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر لزوم تهیه طرح ویژه برای شهر تاریخی بندرکنگ با رویکرد حفاظت از میراث‌فرهنگی، تاریخی، زیست‌محیطی و طبیعی شهر و ارزش‌های ملموس و ناملموس موجود این طرح تهیه می‌شود.

وی به تدوین شرح خدمات طرح ویژه شهر بندرکنگ در کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی با حضور مالواجرد، مدیرکل دفتر معماری و طراحی شهری وزارت راه و شهرسازی؛ نمایندگان استانداری هرمزگان، میراث‌فرهنگی، شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرکنگ اشاره کرد و گفت: شرح خدمات نهایی پس از اظهارنظر اعضا پیرامون بندها و فصول آن در دومین جلسه شورای راهبری طرح مذکور بررسی و به تصویب خواهد رسید.
مرجع: راه و شهرسازی هرمزگان