محمد سالاری:

الگوی معماری و شهرسازی متناسب با برنامه‌های فرادست

دوشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۰ | کد مطلب: ۴۴۸۳
اسکان نيوز: ملاك عمل ما مجموعه‌اي از تكاليف اسناد فرادست شامل طرح‌هاي جامع و تفصيلي و برنامه پنج‌ساله دوم شهرداري است كه سال آينده به اتمام مي‌رسد. ما در يك سال و نيم باقيمانده از برنامه مكلف به اجرا هستيم. از طرف ديگر شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در جريان انتخابات شوراها برنامه جامعي را ارائه دادند كه باتوجه به آن مردم ترغيب به رأي دادن شدند. علاوه براين برنامه‌هاي آقاي نجفي نيز كه به‌عنوان شهردار تهران برگزيده شدند در چارچوب همين راهبردها و سياست‌ها بود بنابراين اولويت‌هاي كميسيون معماري و شهرسازي از اولويت‌هاي شهرداري و شوراي شهر جدا نيست.

اما از آنجايي كه طي يك دوره چهار ساله نمي‌توان همه آنچه به‌عنوان برنامه ارائه شده را به سرانجام رساند از همين رو كميسيون‌ها بايستي اولويت‌هاي مديريت شهري را از بين همين برنامه‌ها تدوين كنند. اما به‌طور ويژه در كميسيون معماري و شهرسازي معتقد به نظارت بر اجراي تكاليف شهرسازي طرح‌هاي جامع و تفصيلي در مناطق، نظارت برعملكرد معاونت‌هاي شهرسازي و شوراي معماري و توافقات مناطق و فرايند صدور آراي كميسيون‌هاي ماده 100واجراي آن آرا هستيم.

ما در شوراي شهر همچنين به‌دنبال ايجاد تعامل و ارتباط گسترده با تشكل‌هاي حرفه‌اي مثل سازمان نظام مهندسي، دانشكده‌هاي معماري و شهرسازي، انجمن‌هاي شهرسازان و معماران و بخش خصوصي هستيم زيرا به ارتباط تنگاتنگ با انجمن‌هاي حرفه‌اي معماري در قالب جلسات تخصصي، همايش و جشنواره‌ها اعتقاد راسخ داريم تا بتوانيم از ظرفيت‌هاي عظيم اين بخش در تصميم‌سازي‌ها بهره‌مند شويم.

از ديگر اولويت‌هاي كميسيون معماري و شهرسازي شوراي پنجم نوسازي بافت‌هاي فرسوده تهران است و اميدواريم در اين دوره با تعامل مناسبي كه بين مديريت شهري، دولت و مجلس وجود دارد بتوانيم تسهيلات بيشتري در كنار بسته‌هاي تشويقي موجود نظير بخشودگي‌هاي عوارض دست پيدا كرده و شاهد اتفاقات خوبي در حوزه نوسازي بافت‌ها فرسوده باشيم. يكي ديگر از اولويت‌هاي ما بازنگري در قانون برج باغ‌ها به‌منظور حفاظت از باغات باقيمانده شهر تهران، ساماندهي سيما و منظر شهري، توسعه پياده‌راه‌ها و خاتمه دادن به محوريت استفاده از خودرو در شهر، صيانت از بناهاي تاريخي و ميراثي، توسعه عرصه‌هاي عمومي و تفرجگاهي است.

قدر مسلم ارتقاي جايگاه شهر تهران در مقياس ملي، منطقه‌اي و جهاني درصورتي ميسر است كه بتوانيم هرچه بيشتر عرصه‌هاي باز وعمومي ايجاد كرده و فضاي استراحت و آرامش مردم را تأمين كنيم كه اين هم در راستاي همان سياست‌ها و برنامه‌هايي است كه شهردار تهران به شوراي پنجم ارائه كرده است.
مرجع: همشهری