پزشکیان: امروز حاکمیت یک سفره برای خودش پهن کرده و یک سفره برای مردم

سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۴۴ | کد مطلب: ۳۹۰۱۹
پزشکیان: امروز حاکمیت یک سفره برای خودش پهن کرده و یک سفره برای مردم
مسعود پزشکیان عضو‌ کمیسیون بهداشت مجلس در جریان سوالش از وزیر بهداشت
 گفت که «آیا می‌شود کسی در یک کلینیکخصوصی چند صد میلیارد داشته باشد و خارج از تعرفه‌های دولتی کار کند، سپس بیاید در دانشگاه و بخواهد به محرومین کمک کند؟».


او افزوده «امروز حاکمیت یک سفره برای خودش پهن کرده و یک سفره برای مردم. اگر 
واقعا ما ادعای انقلابی‌گری داریم باید بر سرسفره‌ای بنشینیم که مردم بر سر آن هستند.

به گزارش ایسنا پزشکیان گفته «ارائه خدمت به مردم چپ و راست نمی‌شناسد، نمی‌شود در حرف، شعار خدمت به مردم بدهیم و در عمل مردم را سر ببریم. انتظار می‌رود وزیر بهداشت در این رویه تجدید نظر کند و از تسویه حساب در دانشگاه‌ها دست بکشد چرا که این روند به ضرر دولت، مردم و کشور است».