دیوارنویسی؛ شیوه جدید اعتراض زنان افغانستان

سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۳۰ | کد مطلب: ۳۹۰۰۹
دیوارنویسی؛ شیوه جدید اعتراض زنان افغانستان
گروه‌های اعتراضی زنان در افغانستان، برای جلوگیری از خاموش شدن صدای اعتراض زنان علیه طالبان، کارزار دیوارنگاری راه انداخته‌اند و در یک فراخوان عمومی، از مردم افغانستان می‌خواهند در سراسر کشور مطالبات آزادی‌خواهانه و نیز اعتراض‌شان را به کارکردهای طالبان با رنگ، زغال، یا هرچه در دسترس دارند، بر دیوارهای شهرها بنویسند.

با وجود تهدیدها و فشار‌های طالبان برای سرکوب اعتراضات زنان، جنبش‌های اعتراضی زنان هر روز ازگوشه و کنار افغانستان سر بلند می‌کنند. این

جنبش‌ها خواستار رعایت حقوق اولیه انسانی زنان افغانستان، از جمله حق کار و آموزش، و تامین آزادی‌های فردی هستند.

اعتراضات خیابانی زنان در چهارماه گذشته، بارها با سرکوب و خشونت روبه‌رو شده است و زنان معترض به اشکال مختلف تهدید و حتی بازداشت شده‌اند.

به همین دلیل، اکنون گروهی از زنان معترض در کابل تصمیم گرفته‌اند تا طرح کارزار دیوارنویسی را عملی کنند. این زنان هدف این کارزار را جلوگیری از رسیدن آسیب مستقیم به زنان معترض(که می‌تواند منجر به خاموشی اعتراضات آنان شود) و نیز ماندگاری و تاثیر بیشتر پیام‌ها و خواسته‌های زنان، عنوان می‌کنند.