اورژانس تهران: برخی پایگاه‌های اورژانس به دلیل کمبود نیرو تعطیل شده است

شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۵۲ | کد مطلب: ۳۸۲۳۰
اورژانس تهران: برخی پایگاه‌های اورژانس به دلیل کمبود نیرو تعطیل شده است
یحیی صالح طبری، سرپرست مرکز اورژانس تهران، با اشاره به اینکه کمبود نیروی انسانی در اورژانس جدی است، به خبرگزاری ایسنا گفت برخی از پایگاه‌های اورژانس به دلیل کمبود نیروی انسانی تعطیل شده و برای «سرپا نگه داشتن» این پایگاه‌ها به ۵۰۰ تکنسین جدید نیاز است.