با مرگ اکبر خرمدین سرنوشت این پرونده و همسر او چه می‌شود؟

دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۹ | کد مطلب: ۳۸۱۷۵
با مرگ اکبر خرمدین سرنوشت این پرونده و همسر او چه می‌شود؟
روزنامه همشهری امروز به نقل‌از یکی از قاضی‌های پرونده اکیر خرمدین نوشته: «اکبر خرمدین به جرم قتل دامادش قصاص و بابت قتل فرزندانش به پرداخت دیه محکوم می‌شد که حالا بامرگ قاتل و براساس ماده ٤٣٥قانون مجازات اسلامی، پرونده درباره رسیدگی به اتهام قتل مختومه خواهد شد.

اما درباره مجازات دیه، باید گفت که اکبر درصورت درخواست اولیای دم می‌توانست به پرداخت دیه محکوم شود اما دختر و پسر دیگر اوکه زنده هستند نسبت به وی رضایت داده بودند و پس تنها اولیای دم فرامرز، داماد و پسر خواهرش، هستند که می‌توانند با توجه به مرگ قاتل درخواست دیه کنند و دیه از اموال قاتل به او پرداخت می‌شود.

درباره معاون قاتل، همسرش، با توجه به رضایت اولیای دم در پرونده، برای او به اتهام معاونت در قتل عمدی از شش‌ماه تا پنج‌سال زندان مقرر می‌شود.»