T_BLOCK_SECTION_CHILD_PODCAST}']['prms']['section_id'] = 'dynamic_section'; ?>T_BLOCK_SECTION_CHILD_PODCAST}']['prms']['section_id'] = 'dynamic_section'; ?> تیر مجلسی‌ها به سنگ خورد؛ پرونده‌ای برای روحانی تشکیل نشده است - اسکان نيوز

تیر مجلسی‌ها به سنگ خورد؛ پرونده‌ای برای روحانی تشکیل نشده است

چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۶ | کد مطلب: ۳۷۷۲۱
تیر مجلسی‌ها به سنگ خورد؛ پرونده‌ای برای روحانی تشکیل نشده است
سخنگوی دستگاه قضادر مورد رئیس جمهور سابق اگر چنانچه گزارشی تهیه شود با توجه به اینکه روحانی هستند، بایدبه دادگاه ویژه روحانیت ارسال شود.

 در این مورد پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل نشده است.

 مجلس تا کنون ۲۳ شکایت از روحانی و‌کابینه او جهت رسیدگی به قوه‌قضاییه فرستاده بود.