کمیسیون فرهنگی مجلس: مصمم به تصویب و اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی هستیم

پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۴۵ | کد مطلب: ۳۷۴۷۴
کمیسیون فرهنگی مجلس: مصمم به تصویب و اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی هستیم
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته برای تصویب و اجرای طرح صیانت از کاربران و سازماندهی فضای مجازی مصمم هسیتم.

مرتضی آقا تهرانی گفته برای تدوین این طرح ۷۰۰۰ ساعت زمان صرف شده ومعتقدیم که این طرح برای ساماندهی فضای مجازی ضرورت دارد.

او با اشاره به این که در حال حاضر در مباحث فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی عموما فرهنگ غربی بر کشورحاکم است، افزوده چنانچه چاره ای برای ساماندهی فرهنگ و فضای مجازی نکنیم، چیزی به نام فرهنگ باقی نمی ماند.

این طرح با واکنش های بسیاری روبرو شده است. معترضان این طرح را "آسیب‌زننده و غیرکارشناسی" می‌دانند.