اتحادیه جهانی کشتی به محمدرضا گرایی لقب ققنوس داد

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۰ | کد مطلب: ۳۷۴۰۷
اتحادیه جهانی کشتی به محمدرضا گرایی لقب  ققنوس داد
سایت اتحادیه جهانی کشتی که چند روز پیش در توئیتی لقب عقاب را برای فرنگی کار وزن ۶۷ کیلوگرم کشورمان پیشنهادکرده بود،پس از قهرمانی او در مسابقات جهانی اسلو نروژ به گرایی لقب ققنوس داد.

سایت اتحادیه جهانی کشتی نوشت: گرایی بارها تا آستانه شکست رفته اما برخاسته است.