T_BLOCK_SECTION_CHILD_PODCAST}']['prms']['section_id'] = 'dynamic_section'; ?>T_BLOCK_SECTION_CHILD_PODCAST}']['prms']['section_id'] = 'dynamic_section'; ?> پدر علم هسته‌ای پاکستان درگذشت - اسکان نيوز

پدر علم هسته‌ای پاکستان درگذشت

يکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۳۹ | کد مطلب: ۳۷۳۸۳
پدر علم هسته‌ای پاکستان درگذشت
عبدالقدیر خان که به پدر برنامه هسته‌ای پاکستان معروف است، در هشتاد و پنج سالگی درگذشت.

عبدالقدیر خان در کشورش بعنوان یک قهرمان ملی شناخته می‌شود، زیرا در سال ۱۹۹۸ پاکستان را بعنوان تنها کشور مسلمان صاحب سلاح هسته‌ای کرد.

با این حال در کشورهای دیگر دنیا وی چندان محبوب نبود، زیرا اقدام به انتقال دانش هسته‌ای به کشورهایی مانند ایران و کره شمالی کرد.

منتقدان، او را بزرگترین اشاعه دهنده دانش سلاح هسته‌ای در تمام دوران‌ها خوانده‌اند.

وی در ژانویه ۲۰۰۴ به نقش خود در انتقال دانش فناوری سلاح‌های هسته‌ای به کشورهای دیگر اعتراف کرد و پس از آن به حبس خانگی محکوم شد.

در فوریه ۲۰۰۹ دادگاه عالی اسلام‌آباد، حکم حبس خانگی او را لغو کرد و به او اجازه داد تا تنها در داخل پاکستان زندگی کند.