کمک‌های ایران به دست طالبان می‌رسد نه مردم افغانستان

شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۴۰ | کد مطلب: ۳۷۳۶۸
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: اطلاعات موجود نشان می‌دهند کمک‌های ارسالی جمهوری اسلامی ایران که گروه تروریستی طالبان آنها را دریافت می‌کند، طبق میل خود این گروه و در موارد خاص مورد نظر آنها مصرف می‌شوند و به نیازمندان واقعی نمی‌رسند.

 پیشنهاد می‌شود جمهوری اسلامی ایران این کمک‌ها را مستقیماً به مناطق محروم و مثلاً با پرواز مستقیم به فرودگاه بامیان ارسال نماید تا از مصرف درست و بجای آنها اطمینان حاصل کند.