مرزهای زمینی عراق بسته و راهپیمایی به آن سمت ممنوع است

يکشنبه ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۴۰ | کد مطلب: ۳۶۹۲۵
علوی، دبیر ستاد اربعین فارس گفت: همه مرزهای زمینی ایران به سمت عراق بسته است، زوّار اربعین حسینی به هیچ عنوان برای عزیمت به کشور عراق چه انفرادی چه کاروانی و گروهی مراجعه نکنند.

امسال عراق تنها برای پذیرش سی هزار نفر از زوّار ایرانی در ایام اربعین مجوز صادر کرده که این تعداد زائرین حسینی(ع) نیز با هماهنگی کمیته اعزام، صرفا از طریق مرزهای هوایی اجازه ورود به کشور عراق آن هم مشروط به داشتن تست pcr منفی ۷۲ ساعت قبل از پرواز را دارند.