استاندار مازندران:

طرح‌های گردشگری در روستاهای مازندران تقویت شود

دوشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۰۱ | کد مطلب: ۳۶۴۸
طرح‌های گردشگری در روستاهای مازندران تقویت شود

اسکان نيوز: ربیع فلاح‌جلودار امروز در مراسم افتتاح فاز یک مجموعه گردشگری و تفریحی سد شهید رجایی، اظهار کرد: گردشگری یکی از مسائل مهم در پیشرفت منطقه بوده که مدیریت و تعامل میان کارآفرینان نقش مهمی دارد.

به گزارش تسنیم، وی افزود: بیش از 120رشته رودخانه در مازندران وجود دارد که بیش از دو سوم از جنگل‌های هیرکانی استان می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

فلاح تصریح کرد: اشتغال از نیازهای جامعه بوده که بحث گردشگری و جذب توریست با ابعاد مختلف محور توسعه استان باشد و سرمایه‌گذاران می‌توانند از این امکانات استفاده کنند.

وی گفت: طرح گردشگری کلی با محوریت سد از رودخانه تا دریا سرلوحه فعالیت سازمان‌های مربوطه مانند گردشگری، امور آب و منابع طبیعی باشد.

استاندار مازندران افزود: سازمان گردشگری باید در زمینه جذب گردشگر، عرصه‌های گردشگری را شناسایی کند و بحث بوم‌گردی را رونق دهند.

وی گفت: کارآفرینان باید جایی فعالیت کنند که همراه با منفعت باشد که نیاز به حمایت دارند و صدور مجوزها باید سریعتر باشد.

استاندار مازندران بیان کرد: بیش ازچهار هزار میلیارد ریال در مدت چهار سال در حوزه گردشگری سرمایه‌گذاری شد.