ستاد ملی مقابله با کرونا: "دلتا همه ایران را فراگرفته"

شنبه ۲۶ تير ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۸ | کد مطلب: ۳۵۹۹۵
ستاد ملی مقابله با کرونا: "دلتا همه ایران را فراگرفته"
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا می‌گوید ویروس کرونا «دلتا» همه استان‌های ایران را فراگرفته و نسبت به کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ۴۸ درصد ابراز نگرانی کرد.
 
به گزارش ایرنا، علیرضا رییسی گفته اکنون ۱۶۹ شهر قرمز، ۱۶۶ شهر نارنجی و ۱۱۳ شهر در وضعیت زرد هستند و کاهش رعایت پروتکل‌ها منجر به افزایش و شیوع بیماری می‌شود.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا عادی انگاری را عامل اصلی در فراگیری کرونا می‌داند و از مردم می‌خواهد از سفرها ی غیر ضرور، تجمعات و اماکن شلوغ پرهیز کنند.

 رئیسی با بیان اینکه اکثر استانها یک یا دو شهر قرمز دارند، گفته کرونا در جنوب کشور از جمله بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان رو به افزایش بوده و در سایر شهرها نیز در حال گسترش است.