رکوردداران کاهش مشارکت در انتخابات کدام استانها هستند؟

سه شنبه ۸ تير ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۵ | کد مطلب: ۳۵۷۱۴
مقایسه آماری میزان مشارکت استانی در انتخابات سال ۹۶ و ۱۴۰۰ نشان می دهد بیشترین افت مشارکت در استان های بوشهر و تهران رخ داده است. بوشهری ها ۴ سال پیش حضوری ۹۶ درصدی داشتند اما در انتخابات امسال نزدیک به ۵۹ درصد پای صندوق های رأی رفتند.

کمترین میزان مشارکت در سال ۹۶ در لرستان به ثبت رسید اما لرستان در انتخابات ۱۴۰۰ جای خود را به استان تهران داده است و پایتخت نشینان از مشارکت ۷۰ درصدی به مشارکت ۳۴ درصدی رسیدند.

بالاترین میزان مشارکت استانی در انتخابات ۱۴۰۰در خراسان جنوبی و کمترین میزان مشارکت هم دراستان تهران به ترتیب با ۷۴.۳۸ و ۳۴.۳۹ درصد بوده است.

در انتخابات ۴ سال پیش ۲۹ استان مشارکت بالای ۶۰ درصد داشتند این درحالی‌ست که در انتخابات سال ۱۴۰۰ تنها ۸ استان مشارکت بالای ۶۰ درصد داشته اند.