از چمران تا چمران

دکتر سیدصادق کاشانی
چهارشنبه ۲ تير ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۲۹ | کد مطلب: ۳۵۶۲۲
از چمران تا چمران
اگر نام شهید بزرگوار دکتر مصطفی چمران یادآور امام موسی صدر و جنبش امل در لبنان است نام مهندس مهدی چمران یادآور برج باغ و صدها مصوبه کمیسیون ماده 5 برای برج سازی های افسارگسیخته در تهران است. امروز دوباره لیست هایی منتشر شده که تصویر آقای مهندس چمران در بالای آنها به عنوان سرلیست دیده می شود.

رای دادن به چنین لیست هایی رای دادن به تخریب باغات و به جریان افتادن دوباره مصوبات کمیسیون ماده 5 برای گرفتن آخرین رمق های شهر تهران است.

اگرچه در شورای پنجم اتفاقات مثبتی چون توقف برج سازی در باغات و توقف صدور پروانه های عجیب و غریب در قالب مصوبات کمیسیون ماده 5 به وقوع پیوست ولی موتور تراکم فروشی خاموش نشد چرا که طرح تفصیلی شهر تهران که در سال 1391 از سوی آقای دکتر قالیباف تهیه شده و اتفاقا امضای آقای مهندس چمران در پای آن به چشم می خورد خود بزرگترین مبنای تراکم فروشی در تهران است.

تلاش های زیادی برای اصلاح طرح تفصیلی در بخش هایی چون خیابان ولیعصر از درون شورای شهر با همت و ابتکار آقای دکتر اعطا صورت گرفت ولی متاسفانه شهردار تهران آقای دکتر حناچی با این حرکت همراهی نکرد. شهردار تهران علیرغم پیگیری های اعضای شورای شهر اقدام موثری برای حفاظت از خانه های تاریخی به عمل نیاورد و در این دوره نیز همچنان خبرهای ناراحت کننده ای از تخریب میراث معماری معاصر شهر منتشر شد.

همچنان در قالب بند و تبصره های طرح تفصیلی مجوزهای احداث طبقات ششم و حتی هفتم در شهر تهران صادر شد تا نظم معماری و شهرسازی و حقوق همسایگان همچنان پایمال شود.

امید که عقربه های ساعت به عقب برنگردند و دوباره تهران اسیر هیولای شهرفروشی نگردد و در آینده نزدیک شاهد روی کار آمدن شهرداری باشیم که مصالح شهر تهران را بر مصالح مافیای شهرفروشی ترجیح دهد و با اصلاح اساسی طرح تفصیلی آرامش و قانون را بر شهر تهران حاکم کند.

اما با توجه به در پیش بودن انتخابات شورای شهر تهران در روز جمعه 28 خرداد 1400 چند نکته حقوقی در مورد این انتخابات باید مورد توجه قرار بگیرد:

1- لزوم تشکیل سه شورای شهر مستقل برای تهران، ری و تجریش طبق اصل 100 قانون اساسی

اصل 100 قانون اساسی از تشکیل شورای شهر در روستا، بخش، شهر و شهرستان یا استان سخن گفته است. محدوده ای که در آن انتخابات شهر تهران برگزار می شود متشکل از سه شهر مستقل تهران، ری و تجریش است که آشکارات خلاف اصل 100 قانون اساسی می باشد.

در نتیجه این وضعیت تجریش که از بی نظیرترین عرصه های سبز شهری در جهان در دامنه البرز بود بود منبع عظیم تراکم فروشی تبدیل شد. شهر ری نیز با وجود سابقه تاریخی هزار ساله از داشتن شورای شهر مستقل محروم گشته است.

2- لزوم منطقه بندی شهرهای بزرگ چون تهران

این یک اصل در نظام های انتخاباتی است که به جهت محدود کردن هزینه های انتخاباتی و امکان برقراری ارتباط نزدیک مردم و نامزدها، هر حوزه انتخاباتی یک کرسی در مجالس قانونگزاری یا شوراهای محلی دارد. نتیجه بی توجهی به این اصل مهم برگزاری یک انتخابات در محدوده وسیع جغرافیایی شهر تهران برای انتخاب 21 نفر اعضای شورای شهر است.

این در حالی است که در شهرهای بزرگ دنیا چون پاریس و لندن هر منطقه یک نماینده برای شورای شهر انتخاب می کند و شورای منتخب از این اعضاء شهردار را انتخاب می کند. برای جبران این فاصله بین شورا و مردم چند دوره است که انتخاباتی غیرقانونی به نام «شورایاری» برگزار می شود که بارها مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است.

3- ضرورت برگزاری مستقل انتخابات شوراهای شهر و روستا

اساسا انتخابات شوراهای محلی یک انتخابات غیرسیاسی و برای پرداختن به مسائل اجتماعی و محلی در شهرها و روستاهاست. پس از تشکیل دولت دوم خرداد در سال 1376، اولین انتخابات شوراها در روز 7 اسفند 1377 برگزار شد و شورای شهر از 9 اردیبهشت 1378 کار خود را آغاز کرد.

انتخابات مجلس ششم در بهمن ماه 1378 برگزار شده و مجلس ششم از خرداد 1379 شروع به کار کرد. در چنین شرایطی سه انتخابات مهم کشور در فاصله زمانی یکساله برگزار می گردید و از سوی دیگر انتخابات شوراها به طور مستقل و در فضائی کمتر سیاسی و جناحی برگزار می گردید.

متاسفانه مجلس هشتم شورای اسلامی در مصوبه ای عجیب، در شرایطی که مردم برای 4 سال نمایندگان شوراها را انتخاب کرده بودند، مدت نمایندگی آنها را که در سال 90 پایان می یافت تا سال 92 تمدید کرد! در نتیجه اعضای شورای سوم دو سال بدون رای مردم نماینده مردم تهران و دیگر شهرها بودند! جالب اینکه در زمان همین شورا، طرح تفصیلی فعلی شهر تهران که عامل عمده مشکلات شهر است به تصویب رسید!