سیدامرالله شاه ابراهیمی اسطوره تنبور کرد

شنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۷ | کد مطلب: ۳۴۴۰۷
سیدامرالله شاه ابراهیمی اسطوره تنبور کرد
زهی درخت تنومند و کهنسال تنبورنوازی که بر ریشه‌های ژرفی چون استاد شاه ابراهیمی تا جهان دیرنده پابرجاست، پر بروبار خواهند ماند.
اسکان نيوز:  به مناسبت نوزدهمین سال درگذشت سیدامرالله شاه‌ابراهیمی، فرید الهامی، نوازنده و مقام خوان و مقام‌دان تنبور در یادداشتی نوشت:  «استاد سیدامرالله شاه ابراهیمی را اسطوره تنبور کرد می‌نامند. به راستی که شایسته چنین عنوانی بوده است، زیرا بنیان گروه‌نوازی تنبور به دست او نهاده شد. بی‌تردید هرگونه بررسی در راستای شناخت و درک ساز تنبور و مقام‌های آن بدون شناخت و درک شیوه و نقش تاثیرگذار ایشان ناپخته و نا تمام خواهد بود. و این بدان معناست که تنبور و شناخت دقیق آن به وجود ایشان وابسته است. مقام والا و مانای ایشان آراسته به نیکوترین باورها و منش‌های انسانی بود و همین ویژگی‌ها کافیست تا چهره ایشان را در تاریخ موسقی ایران جاودان سازد. . به کوتاه سخن می‌توان گفت؛ جهانی بود بنشسته در گوشه‌ای و دربایی بود گنجیده در سبویی.

زهی درخت تنومند و کهنسال تنبورنوازی که بر ریشه‌های ژرفی چون استاد شاه ابراهیمی تا جهان دیرنده پابرجاست، پر بر و بار خواهند ماند.»
 
مرجع: ایلنا