وزارت کشور خواستار انحلال جمعیت امام علی شد

يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۴۰ | کد مطلب: ۳۳۸۸۶
جمعیت امام علی در توییتی اعلام کرده که وزارت کشور انحلال این موسسه را درمراجع قضایی مطرح کرده است.

جمعیت امام‌علی، که تقریبا دو دهه پیش بنا شده، یک نهاد دانش‌جوییِ خیریه مستقل و غیرانتفاعی و ازجمله عضو «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان‌ملل» است که برای کمک به فقیران و نیز بهبود وضع حقوقی‌ آن‌ها در دانشگاه شریف تاسیس شد.
 
https://mobile.twitter.com/imamalisociety/status/1363460172497223681