کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

علوم پزشکی اهواز از 'خرید و فروش تست منفی کرونا در آن طرف مرزهای خوزستان خبر داد'

3 اسفند 1399 ساعت 15:25 | کد مطلب:33885


رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مورد نحوه ورود نوع جهش یافته ویروس کرونای انگلیسی به استان خوزستان گفته"  براساس مبادلات بین المللی قرار بود هر کسی که از خارج وارد کشور می شود، تست پی سی آر منفی که در ۷۲ ساعت گذشته، انجام شده را به همراه داشته باشد، اما در ۱۰ روز گذشته براساس گزارشاتی دریافتیم که آن طرف مرزبرخی تست ها بصورت کاغذ خرید و فروش می شد و تا حدود یک میلیون و نیم کاغذ حاوی تست منفی بدون آن که آزمایشی انجام شود، تحویل داده شده بود."

فرهاد ابول نژاد گفته به دلیل چنین اقدامی، فعلا مرزها بسته شدند و باید شرایط انجام تست در مرزها فراهم شود.


آدرس مطلب :
https://www.eskannews.com/news/33885/علوم-پزشکی-اهواز-خرید-فروش-تست-منفی-کرونا-طرف-مرزهای-خوزستان-خبر

اسکان نيوز
  https://www.eskannews.com