علوم پزشکی اهواز از 'خرید و فروش تست منفی کرونا در آن طرف مرزهای خوزستان خبر داد'

يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۲۵ | کد مطلب: ۳۳۸۸۵
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مورد نحوه ورود نوع جهش یافته ویروس کرونای انگلیسی به استان خوزستان گفته"  براساس مبادلات بین المللی قرار بود هر کسی که از خارج وارد کشور می شود، تست پی سی آر منفی که در ۷۲ ساعت گذشته، انجام شده را به همراه داشته باشد، اما در ۱۰ روز گذشته براساس گزارشاتی دریافتیم که آن طرف مرزبرخی تست ها بصورت کاغذ خرید و فروش می شد و تا حدود یک میلیون و نیم کاغذ حاوی تست منفی بدون آن که آزمایشی انجام شود، تحویل داده شده بود."

فرهاد ابول نژاد گفته به دلیل چنین اقدامی، فعلا مرزها بسته شدند و باید شرایط انجام تست در مرزها فراهم شود.