پیام امید برای نجات طبیعت ایران

توقف واگذاری جنگل هیرکانی "واز" با ورود دستگاه قضایی

يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۷ | کد مطلب: ۳۳۸۷۲
توقف واگذاری جنگل هیرکانی "واز" با ورود دستگاه قضایی
به دنبال انتشار گزارش واگذاری بخشی از جنگل های هیرکانی در مازندران به اشخاص با حکم قضایی، دستگاه های نظارتی به موضوع ورود کرده و فعلا آنرا متوقف کردند تا با بررسی دقیق، تصمیم نهایی گرفته شود.
به گزارش اسکان نيوز در حالی که مقرر شده بود با حکم قاضی شعبه 34 دادگاه تجدید نظر مازندران در یک فقره واگذاری اراضی جنگلی در منطقه "واز" شهرستان نور در استان مازندران در قالب طرح "اسکان دام"، عرصه ای به وسعت 25 هزار مترمربع در قلب جنگل های هیرکانی شمال و با ارزش ریالی بیش از 2 هزار میلیارد ریال، در روز شنبه دوم اسفند 99 برای همیشه از پیکره جنگل های هیرکانی جدا شده و به اشخاص واگذار شود، با ورود دستگاه های نظارتی این واگذاری فعلا متوقف شد.

همچنین به گفته منابع خبری موثق، در نخستین قدم این بررسی برای شفاف شدن موضوع، امروز سوم اسفند ۹۹ نمایندگان دستگاه قضایی همراه رییس منابع طبیعی شهرستان نور، به عرصه های منطقه واز رفته و از اراضی جنگلی فوق بازدید کردند.