از سوی اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار می‌شود؛

سلسله نشست های تخصصی با موضوع حمایت از گزارشگران فساد

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۴۱ | کد مطلب: ۳۳۸۵۶
سلسله نشست های تخصصی با موضوع حمایت از گزارشگران فساد
پنجمین نشست از سلسله نشست های تخصصی با موضوع حمایت از گزارشگران فساد برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، این نشست تخصصی روز یک‌شنبه، در تاریخ ۳  اسفند ۱۳۹۹  ساعت ۱۳:۳۰ در سالن شهید بهشتی پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار خواهد شد.

این نشست با حضور دکتر غلام‌حسین الهام عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دکتر علی صابری تولائی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، دکتر فریدون جعفری، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، دکتر شهرام ابراهیمی، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز و دکتر ایمان رحیمی پور، عضو هیات علمی دانشگاه یزد برگزار می‌گردد.

به دلیل محدوذیت های کرونایی می‌توانید از طریق لینک اسکای روم به نشانی www.skyroom.online/ch/ijri.ir/ghavanin در این نشست به صورت مجازی حضور یابید.