T_BLOCK_SECTION_CHILD_PODCAST}']['prms']['section_id'] = 'dynamic_section'; ?>T_BLOCK_SECTION_CHILD_PODCAST}']['prms']['section_id'] = 'dynamic_section'; ?> مُهر باستانی مصری در شهر تاریخی ترکیه کشف شد - اسکان نيوز

مُهر باستانی مصری در شهر تاریخی ترکیه کشف شد

يکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۶ | کد مطلب: ۳۳۰۹۳
مُهر باستانی مصری در شهر تاریخی ترکیه کشف شد
یک مُهر از مجموعه مُهرهای باستانی مصری که به شکل سوسک ساخته شده‌اند در یکی از شهرهای باستانی ترکیه کشف شد.
اسکان نيوز: این مُهر باستانی مصری که همچون بسیاری از مُهرهای باستانی مصر به شکل سوسک ساخته شده در جریان کاوش باستان‌شناسان در شهر باستانی «کومانا پونتیکا» واقع در استان «توقات» ترکیه کشف شده است.

کارشناسان قدمت این مُهر تاریخی را حدود سه‌هزار سال تخمین ‌زده‌اند و معتقدند کشف این اثر می‌تواند اطلاعات جدیدی درباره مردم این منطقه در دوران «هلنیستی» ارائه دهد.

کارشناسان معتقدند کشف این مُهر می‌تواند نشانگر اهمیت بین‌المللی شهر «کومانا» در دوران «هلنیستی» باشد.

نوشته‌های هیروگلیفی بر روی این مُهر باستانی وجود دارد که متخصصان با بررسی این اثر دریافتند نام «توتمس سوم» ششمین فرعون دودمان هجدهم مصر باستان بر روی آن نوشته شده است.

مُهرهای مشابهی با نام «توتمس سوم» در محوطه‌های تاریخی آناتولی کشف شده است که نشان می‌دهد این مٌهرها تا قرن چهارم یا پنجم پیش از میلاد نیز مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

 دیلی‌صباح نوشت،باستان‌شناسان کاوش در این شهر باستانی را از سال ۲۰۰۴ آغاز کرده بودند. کاوش‌های پیشین در شهر باستانی «کومانا پونتیکا» منجر به کشف بقایای چندصدساله و حتی در برخی از موارد هزارساله شده است.