قضای حاجت ملوکانه و هوای آلوده کلانشهرها!

رضا رمضانی،کارشناس محیط زیست
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۲ | کد مطلب: ۳۲۹۴۶
قضای حاجت ملوکانه و هوای آلوده کلانشهرها!
نقل است که ناصرالدین شاه وقتی به اولین سفر اروپایی خود رفت در کاخ ورسای از او پذیرایی شد. بعد از مراسم شام، اعلیحضرت سلطان صاحب قران به قضای حاجت نیازمند شد و با راهنمایی یکی از نوکرها به سمت یکی از توالت های کاخ ورسای رفت.

 سلطان صاحبقران هرچه جستجو کرد چیزی شبیه به "موال” های سنتی خودمان پیدا نکرد. او که غرور ملوکانه اش اجازه نمی داد از نوکر فرانسوی بپرسد که چه باید بکند، دستمالش را از جیب درآورد و روی زمین پهن کرد و ...!

 حالا سلطان مانده بود که دستمال را چه کند؟ دریچه ای را بالای دیوار دید که البته در دسترس نبود. دستمال را با محتویاتش گره زد و سر گره را در دست گرفت و چند بار آن را دور سر چرخاند و به سوی پنجره پرتاب کرد تا مدرک جرم را از صحنه ی جنایت دور کرده باشد.

 نشانه گیری اعلیحضرت خوب نبود و محتویات دستمال به در و دیوار و سقف پاشید. سلطان، به ناچار از دستشویی بیرون رفت و به نوکری که آن پشت در انتظار بود کیسه ای سکه طلا نشان داد و گفت این را به تو می دهم تا این کثافت کاری را رفع و رجوع کنی.

  نوکر فرانسوی به در و دیوار توالت نگاهی کرد و بعد از تعظیم گفت «من دو برابر این سکه ها را به اعیلحضرت می دهم تا بگویند با چه ترفندی توانسته اند روی سقف خرابکاری کنند»!

حضرات مدیر و مدبر! عاجزانه درخواست داریم بفرمایید در شرایطی که ادارات نیمه دایرند و مدارس مجازی شده اند و رفت و آمدها محدود شده اند و ...، چگونه توانسته اید هوای شهرها را تا این حد به افتضاح بکشانید؟!