فیسبوک متهم شده که کارکنانش را مجبور به بازگشت به دفاتر کرده

پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۸ | کد مطلب: ۳۱۷۹۹
فیسبوک متهم شده که کارکنانش را مجبور به بازگشت به دفاتر کرده
بیش از ۲۰۰ نفر از کارکنان فیسبوک در سراسر جهان این کمپانی را متهم کرده اند که آن ها را مجبور کرده به سرکار برگردند. این درحالی است که به گفته آن ها بسیاری از کشورها به دلیل همه گیری ویروس کرونا از کارکنانشان خواسته اند تا از خانه کار کنند.
 
به نوشته بی بی سی این افراد در نامه ای سرگشاده گفته اند که فیسبوک به خاطر سود خود "بیهوده" جان کارکنانش را به خطرمی اندازد. فیسبوک گفته که اکثریت کارکنانش از خانه کار می کنند.

این کمپانی همچنین در ماه اوت اعلام کرد که اکثر کارکنانش تا تابستان سال آینده (۲۰۲۱) از خانه کار خواهند کرد.

این عده از کارکنان مدعی شده اند که برغم اعلام قبلی دوباره به سر کار فرخوانده شدند به این دلیل که تلاش های فیسبوک برای استفاده از هوش مصنوعی خیلی موفقیت آمیز نبوده است.