کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

سرانجام میراث "بابک زنجانی" برای تهران

5 آبان 1399 ساعت 15:53 | کد مطلب:31181


قرار است گودهای رها شده تهران تعیین تکلیف شود و برخی از این گودها با خاک پر شود.

در فهرست گودهای پرخطر تهران 3 گود متعلق به بابک زنجانی است که  قرار است یکی از آنها در منطقه یک پر شود و دو گود دیگر یکی در خیابان ایران زمین و خدامی هم طبق وعده مدیریت شهری تعیین تکلیف می شوند


آدرس مطلب :
https://www.eskannews.com/news/31181/سرانجام-میراث-بابک-زنجانی-تهران

اسکان نيوز
  https://www.eskannews.com