در شورا عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب شد:

تدقیق محدوده بافت‌فرسوده شهر رشت

شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۸ | کد مطلب: ۳۱۰۹
تدقیق محدوده بافت‌فرسوده شهر رشت
بخش های مهم خبر
  • دبیر شورا عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار گیلان، ضمن ارایه اسناد و مدارک مربوط به تدقیق محدوده بافت فرسوده شهر، مصوبه شورا را با پیوست اسناد و مدارک جهت اجرا، ابلاغ کرد.

اسکان نيوز: پیروز حناچی، دبیر شورا عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به محمدعلی نجفی، استاندار و رئیس شورا برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان، مصوبه شورا را با موضوع تدقیق محدوده بافت‌فرسوده شهر رشت، ابلاغ کرد.
 
در نامه دبیر شورا عالی شهرسازی و معماری  ایران به استاندار گیلان آمده است: با اعمال اختیار مصوبه ۱۳۸۸.۱۱.۱۹ شورا عالی و در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تاسیس شورا عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۷۸.۱۰.۱۲ هیات‌محترم وزیران به پیوست دو سری اسناد و مدارک مربوط به تدقیق محدوده بافت فرسوده شهر رشت که در تاریخ ۱۳۹۵.۱۰.۳ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان به تصویب رسیده است جهت اجرا، ابلاغ می‌شود.
 
دستور فرمایید مراتب به شهرداری مربوطه و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ و مراقبت گردد تا شهرداری با مراعات کامل جنبه‌های فنی، ضوابط و مقررات مربوطه و نیز همکاری موثر با شورای اسلامی شهر و دستگاه های مزبور، موجبات اهداف موردنظر فراهم گردد.
مرجع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی