کارکنان شهرداری و شورای شهر تهران باید دورکاری کنند

يکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۸ | کد مطلب: ۳۰۹۹۲
کارکنان شهرداری و شورای شهر تهران باید دورکاری کنند
الهام فخاری، عضو شورای اسلامی استان تهران جایگزین کردن فرآیندهای اداری و دورکاری کارکنان شهرداری و شورای شهر تهران لازم است.

همه‌گیری بیماری کرونا و آمار تکان‌دهنده مبتلایان و افزایش مرگ و میر ناشی از این بیماری در تهران به‌گونه‌ای است که برخی از بیمارستان‌های پایتخت در بستری و درمان بیماران با دشواری‌های جدی روبرو هستند.

برای شرایط پرفشار کارکنان بهشت‌زهرا هم از سوی دیگر باید چاره‌ای اندیشیده شود.

از سوی دیگر می‌بینیم که هم‌چنان در بخش‌های گوناگون در تهران مراسم و نشست‌ها و برنامه‌ها به روال گذشته برگزار می‌شود! با یک صندلی فاصله گذاشتن که مساله‌ی حضور پرشمار در مراسم‌های شهری و مناطق حل نمی‌شود.

پس از موج همه‌گیری در زمستان ۹۸ و تعطیلی‌ها، باید برای جایگزین کردن روش‌های کارآ و اثربخش که نیاز به حضور جمعی در مکان های کاری ندارند، اندیشیده می‌شد. ما هنوز به روش‌های پیشاکرونا داریم کار و زندگی خود را پیش می بریم و گویی همه به آمار هولناک مرگ و میر عادت کرده‌اند.