خیابان ارشاد مشهد به نام محمدرضا شجریان نام‌گذاری می شود

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۲۵ | کد مطلب: ۳۰۸۴۸
خیابان ارشاد مشهد به نام محمدرضا شجریان نام‌گذاری می شود
حمیدرضا موحدی زاده، عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد خبر داد: اعضای این شورا با طرح دوفوریتی نام‌گذاری خیابان ارشاد در مشهد به نام استاد شجریان موافقت کردند.

طبق این مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، شهرداری مشهد موظف است سردیس مناسب با شان و جایگاه او را طراحی و نسبت به نصب آن در دو سوی بلوار اقدام کند.