کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

درختان همیشه بیدار پایتخت

20 مهر 1399 ساعت 22:06 | کد مطلب:30822

درختان شهری هرگز تاریکی مطلق را تجربه نمی کنند و نورهای شدید شبانه زندگی این درختان را در معرض تهدید قرار داده است . برخی از این درختان با اندک برفی می شکنند و از بین می روندآدرس مطلب :
https://www.eskannews.com/news/30822/درختان-همیشه-بیدار-پایتخت

اسکان نيوز
  https://www.eskannews.com