درختان همیشه بیدار پایتخت

يکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۰۶ | کد مطلب: ۳۰۸۲۲

درختان شهری هرگز تاریکی مطلق را تجربه نمی کنند و نورهای شدید شبانه زندگی این درختان را در معرض تهدید قرار داده است . برخی از این درختان با اندک برفی می شکنند و از بین می روند