به بهانه تهدید محیط‌بان‌های لرستانی توسط شکارچیان بی جواز

تهدید و فحاشی به محیط بان، نتیجه روشن نبودن جایگاه این ضابطان قضایی

شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۰ | کد مطلب: ۳۰۷۷۹

اسکان نيوز- الهه موسوی: فیلم جدال بین محیط بان های لرستان با شکارچیان اگر چه از ابعاد مختلفی قابل تحلیل و موشکافی است؛ اما یکی از مهم ترین این وجوه، نحوه برخورد شکارچیان غیرمجاز و متخلف با ماموران قانون، یعنی محیط بان هاست.

سال هاست که محیط بان ها را به عنوان "ضابط قضایی" می شناسیم؛ عنوانی که بر روی بازوی لباس سازمانی آنها نیز نوشته شده است. اما چه در دادگاه و محاکم قضایی و چه نزد دیگر بخش های دولت، برخوردی که با محیط بان صورت می گیرد، به گونه ای نیست که در شان یک ضابط قضایی باشد.

بسیاری از حقوق دانان نیز بر این باورند که جایگاه حقوقی محیط بان ها آنقدرها روشن نیست؛ آنها ضابط قضایی هستند و اسلحه در دست دارند؛ اما اگر مجبور شوند با استفاده از اختیارات قانونی و با رعایت قواعد استفاده از اسلحه، در درگیری و برای دفاع از خود در حین دفاع از طبیعت، شلیک کنند و تیری به شکارچیان متخلف اصابت کند آنگاه با آن محیط بان نه به مثابه یک ضابط قضایی، که به مانند یک مجرم رفتار خواهد شد.

این در حالی است که اگر یک ضابط قضایی در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر از اسلحه استفاده کند نه برای او پرونده ای تشکیل می شود و نه اساسا دستگاه قضا با او مانند یک مجرم رفتار می کند.

محیط بان های بسیاری می توانند بر این ادعا شهادت بدهند؛ محیط بان هایی که به دلیل برخورد قانونی با متخلفان، دارای پرونده قضایی شده و گاه تا ماه ها در راهروهای دادگستری با بدترین برخوردها از سوی متخلف، خانواده او و حتی گاهی قاضی پرونده نیز مواجه شده اند.  

به نظر می رسد فحاشی و تهدیدهایی که از زبان شکارچیان غیرمجاز ( در فیلم فوق) می بینید ناشی از روشن نبودن همین مساله است. شکارچیانی که می دانند در صورت برداشتن حتی یک زخم سطحی، علیرغم مجرم بودن، در جایگاه مظلوم و طلبکار قرار می گیرند و قانون، آنقدرها هم محکم مدافع حقوق و جایگاه محیط بانان نیست.