اعتراضات زیاد شد، فرماندار شانه خالی کرد

پنجشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۵ | کد مطلب: ۳۰۱۶۷
اعتراضات زیاد شد، فرماندار شانه خالی کرد
فرماندار تهران در واکنش به اعتراض اعضای شورای شهر به مخالفت با نامگذاری معبری به نام مهندس بازرگان گفت: مسئول قانونی تطبیق مصوبات شورا، هیات سه نفره فرابخشی است، نه شخص فرماندار.

عیسی فرهادی در خصوص روند رسیدگی به مصوبه نامگذاری های اخیر شورای شهر تهران که با برخی بازتاب های رسانه ای همراه شده است، گفت: مطابق اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا که در مجلس به تصویب رسید، مسئولیت تطبیق مصوبات شورای شهر که قبلا در اختیار شخص فرماندار بود، به هیاتی ۳ نفره متشکل از نماینده شورای شهر تهران، نماینده قوه قضاییه، و فرماندار محول گردیده است.

فرهادی با اشاره به اینکه مصوبه اخیر نامگذاری معابر تهران نیز مشابه سایر مصوبات، در فرصت قانونی در هیات تطبیق، مطرح گردیده است افزود: مراجع ذیصلاح وجود نواقصی در مصوبه شورای شهر تهران را به هیأت تطبیق اعلام کرده اند و این هیأت به موجب قانون خواستار بررسی بیشتر شورای شهر در این خصوص شده است.

 

پرونده ویژه ۰ پرونده