دیوان عالی کشور "عمدی بودن قتل میترا استاد" را تایید کرد

سه شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۶ | کد مطلب: ۳۰۱۱۲
دیوان عالی کشور "عمدی بودن قتل میترا استاد" را تایید کرد
اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور به عمدی بودن قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی رای دادند.

۳۹ نفر از قضات شعبه‌های کیفری دیوان‌عالی کشور رای دادگاه کیفری تهران درباره عمدی بودن قتلِ میترا استاد به دست محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران، تایید کردند

۲۷نفر از قاضی‌های این دیوان معتقد بودند این قتل غیرعمدی است و بنابراین عمدی‌بودن قتل تایید شد.
 

پرونده ویژه ۰ پرونده