سالاری خطاب به نهاد ریاست جمهوری و شورای عالی شهرسازی: مانع اجرای حذف محدودیت ارتفاعی جماران خواهیم شد

سه شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۲ | کد مطلب: ۳۰۱۰۳
 محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در رشته توئیتی تشدید چانه زنی های آمرانه برای حذف محدودیت ارتفاعی جماران خبرداد و نوشت:

 فشار از بالا برای امضاء صورتجلسه دستگردان در خصوص حذف محدودیت ارتفاعی جماران از دیروز مجددا به اوج رسیده، اینکه امضاء و ابلاغ صورتجلسه با قید ۴ طبقه روی پیلوت باشد یا نه، در حال چانه زنی آمرانه است.

نهاد ریاست جمهوری و شورای عالی شهرسازی بدانند در صورت تصویب آمرانه حذف محدودیت ارتفاعی جماران با توجه به تکلیف قانون برنامه سوم مبنی بر حفاظت و صیانت از محله جماران، اعضای شورای شهر دوره پنجم مانع اجرای این مصوبه غیرقانونی خواهند شد.


پرونده ویژه ۰ پرونده