علت انفجار بندر بیروت

پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۵۶ | کد مطلب: ۲۹۲۱۰

 

بنابه گزارش ها این نیترات آمونیوم برای شش سال بعد از خارج شدن از یک کشتی ضبط شده در سال ۲۰۱۳ در بندر نگهداری می شد.
 
رئیس بندر بیروت و رئیس گمرک هر دو به رسانه های محلی گفته اند که چند بار به صورت کتبی از قوه قضاییه خواسته بودند این ماده شیمیایی برای رعایت ایمنی صادر یا فروخته شود.
 
حسن کرایتم مدیر کل بندر به "او تی وی" گفت که وقتی دادگاه ابتدا دستور ذخیره این ماده در انبار را داد آنها از خطر این مواد آگاه بودند "اما در این حد."
 
شورای عالی دفاعی لبنان قول "شدیدترین مجازات" ممکن برای مسئولان حادثه را داده است.