خانه بازیگر لبنانی (نادین نسیب نجیم) در طبقه ۲۲ برج مسکونی بعد از انفجار بیروت

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۸ | کد مطلب: ۲۹۱۷۵
خانه بازیگر لبنانی (نادین نسیب نجیم) در طبقه ۲۲ برج مسکونی بعد از انفجار بیروت
 او گفته که بعد از انفجار غرق در خون، پابرهنه ۲۲ طبقه را پایین آمده، نیمی از بدنش جراحت داشته و تحت عمل جراحی قرار گرفته.

فیلم